Languages English Deutsch Dutch Francaise
  • Milieuvriendelijk door het gebruik van recyclebaar golfkarton.
  • Zowel geschikt voor transport als voor verkoop.
  • Ruime mogelijkheden voor bedrukking met eigen logo en/of tekst. Tot vierkleuren flexo en vanaf 10.000 stuks is nagenoeg alles mogelijk.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rebuck B.V.
Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Zwolle

Artikel 1 Algemeen
1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop en de uitvoering daarvan door Rebuck BV, hierna te noemen “verkoper”aangegaan met derden hierna te noemen “koper”.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop, bij welke uitvoering derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.